COVID – 19

През учебната 2020-2021 г. обучението в ОУ ” Бойчо Русев” ще се провежда при стриктно спазване на всички разпоредби за учене и работа в условията на COVID – 19. Във връзка с епидемичната обстановка в страната и за осигуряване на безопасно протичане на учебния процес в ОУ “Бойчо Русев са предприети следните мерки: