Училищен Обществен съвет

Обществен съвет при ОУ „Бойчо Русев“ с. Преславен

  1. Митьо Митев Митев – представител на Общината
  2. Господин Панов Минчев – представител на родителите
  3. Митьо Асенов Димитров – представител на родителите
  4. Виолета Илиева Георгиева – представител на родителите
  5. Господинка Вълчанова Георгиева – представител на училището

За резервни членове на съвета бяха избрани :

  1. Зорница Любчова Костадинова – представител на родителите
  2. Димитрина Йорданова Иванова – представител на родителите

Правомощия на обществения съвет