Учебен календар

Учебен Календар 2023/2024 От МОН

Учебната година се открива на 15 септември по традиция (освен ако това не се пада ден от уикенда). Краят на първия срок е 31 януари 2024 и след това учебните занятия се подновяват на 2 февруари.

Край на втория учебен срок и завършване на учебната 2023/2024 година е:

  • 1 до 3 клас – 31 май 2024 (14 учебни седмици и 1 седмица за проекти)
  • 4 до 6 клас – 15 юни 2024 (16 учебни седмици)
  • паралелки 5 и 6 клас в спортни училища – 30 юни 2024 (18 учебни седмици)
  • 7 до 11 клас – 30 юни 2024 (18 учебни седмици плюс 2 или 4 седмици за практика в периода 1 юли – 31 август 2024 за професионални паралелки или дуално обучение в 10 и 11 клас )
  • 12 клас – 12 май 2024 (13 учебни седмици)