Прием на ученици

План-Прием

ТОВА Е ТВОЕТО УЧИЛИЩЕ!

Ако искаш да се научиш да четеш и пишеш, 
ако обичаш да пееш и танцуваш,
ако ти е приятно да спортуваш и рисуваш,
ако предпочиташ с компютър да общуваш,  
ако се стремиш да знаеш и можеш… 

Осъществява прием на първокласници за учебната 2023/2024 година

Необходими документи:
◄Молба декларация от родител/по образец от училището/
◄Свидетелство за раждане /ксерокопие/
◄Удостоверение за завършена подготвителна група

Срокът за подаване на заявления за записване  е до 30.05.2023 г. всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа в канцеларията на училището.

Прием в първи клас

І. Общи условия:
Съгласно разпоредбите  в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

ІІ. Необходими документи:

 • заявление за записване (по образец на училището);
 • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 • акт за раждане – копие.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.

Записването се извършва с оригинала на Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, молба по образец в училището и копие от акта за раждане.

Какво ще учат първокласниците през учебната

2023/2024година

/32 учебни седмици/

 • Български език и литература – 7 часа седмично
 • Математика – 4 часа седмично
 • Роден край – 1 час седмично
 • Музика – 2 часа седмично
 • Изобразително изкуство – 2 часа седмично
 • Домашен бит и техника – 1 час седмично
 • Физ. възпитание и спорт – 2 часа седмично
 • ИП Български език и литература – 2 час седмично
 • ИП Математика – 1 час седмично

ТОВА Е ТВОЕТО УЧИЛИЩЕ!

Ако искаш да се научиш да четеш и пишеш, 
ако обичаш да пееш и танцуваш,
ако ти е приятно да спортуваш и рисуваш,
ако предпочиташ с компютър да общуваш,  
ако се стремиш да знаеш и можеш… 

Осъществява прием на първокласници за учебната 2023/2024 година

Необходими документи:
◄Молба декларация от родител/по образец от училището/
◄Свидетелство за раждане /ксерокопие/
◄Удостоверение за завършена подготвителна група

Срокът за подаване на заявления за записване  е до 30.05.2023 г. всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа в канцеларията на училището.

Прием в първи клас

І. Общи условия:
Съгласно разпоредбите  в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

ІІ. Необходими документи:

 • заявление за записване (по образец на училището);
 • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 • акт за раждане – копие.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.

Записването се извършва с оригинала на Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, молба по образец в училището и копие от акта за раждане.

Какво ще учат първокласниците през учебната

2023/2024година

/32 учебни седмици/

 • Български език и литература – 7 часа седмично
 • Математика – 4 часа седмично
 • Роден край – 1 час седмично
 • Музика – 2 часа седмично
 • Изобразително изкуство – 2 часа седмично
 • Домашен бит и техника – 1 час седмично
 • Физ. възпитание и спорт – 2 часа седмично
 • ИП Български език и литература – 2 час седмично
 • ИП Математика – 1 час седмично