Подготвителна група

Децата от подготвителната група си хапват от вкусни те плодове, които получаваме в училище по програмата “Училищен плод”

147 години от смъртта на Апостола. ПГ и читалище “Димитър Hаумов“

Ден на християнското 9семейство в ПГ