Настояще

БОЙЧО РУСЕВ

ЯХНАЛ АЛЕСТ КОН И СМЕЛО
ПРЕЗ ГОРИ И ПРЕЗ НИВЯ,
ТРЪГНАЛ ОГЪНЧЕТО ДА РАЗПАЛИ,
ОГЪНЯ ЗА СВОБОДА.
ТАЙНО С ЛЕВСКИ И УЗУНОВ
ТОЙ ОБХОЖДАЛ ВРЕД СЕЛА,
В ДУШИТЕ НА НАРОДА
ВДЪХВАЛ  ВЯРА И БОРБА.
БЕЗ ДА ЖАЛИ СВОЙТА  МЛАДОСТ
И БЕЗ МИЛОСТ НАД ВРАГА,
ЗА СВОБОДНАТА РОДИНА
ТОЙ ПРОЛИВА СИ КРЪВТА.
ИМЕТО НА БОЙЧО РУСЕВ
ДНЕС ВЪЗПЯВАМЕ В СЛОВА.
В ПАМЕТ НИЕ, ОТ ПРЕСЛАВЕН,
СВЕЖДАМЕ СЕГА ГЛАВА!
ПОКЛОН!

Стойка Генова

ОУ “Бойчо Русев е основно училище с общинско финансиране на територията на село Преславен, община Стара Загора, област Стара Загора. Учебното заведение обучава  ученици от  1 до 7 клас в непрофилирани паралелки. Общият брой на учащите се деца е 145, като 29 от тях са в група за предучилищна подготовка. Учебната дейност се осъществява в една смяна-дневна по утвърдена от МОН програма. Основното училище разполага с добре поддържана материална база. За подобряване качеството на образованието  училището се включи в Проект- Целодневна организация на учебния процес за всички класове от февруари 2011г. За учениците се грижат ежедневно квалифицирани специалисти.