История

ХИМН НА ПРЕСЛАВЕН

СЛАВЕН, ПО-СЛАВЕН,ПРЕСЛАВЕН Е ЗНАЙ
В ТРАКИЯ РАВНА НАШИЯТ КРАЙ!
КРАЙ ПЛОДОРОДЕН, С ОБШИРНИ ПОЛЯ,
ПРЕГЪРНАТ ОТ НИВИ С УЗРЕЛИ ЖИТА.
СЛАВЕН, ПО-СЛАВЕН, ПРЕСЛАВЕН Е ЗНАЙ
КИТНО МЕСТЕНЦЕ, ЛЮБИМ РОДЕН КРАЙ!
КРАЙ НА ТРАКИЙЦИ С ГОЛЕМИ СЪРЦА,
ОБИЧАЩИ СИЛНО БЪЛГАРИЯ!

Стойка Генова

В  село Преславен е създадено килийно училище преди 150 години.
А през 1923 год. е построена модерна, за времето си училищна сграда, в която са се учили децата на село Преславен, Могила и Калитиново от първи до седми клас.

Основно училище“Бойчо Русев “ с. Преславен е основано  с труд и дарения на местни жители.Първо е било начално ,а после станало прогимназиално.От 2007година училището става средищно.Обучават се деца от съседни населени места.