За нас

Основно училище ,,Бойчо Русев“ има дългогодишна история. То е създадено в началото на XX век с дарения от местните хора.

ОУ „Бойчо Русев“ е основно училище на територията на село Преславен, област Стара Загора. Учебното заведение обучава ученици от 1-8 клас в непрофилирани паралелки, Учебното заведение е с общинско финансиране, а учебната дейност се осъществява в една смяна – дневна. Обучението се осъществява по утвърдена програма от МОН. Основното училище разполага с добре поддържана материална база, разполагаща с топли класни стаи и кабинети. За подобряване на качеството на образованието в училището е въведена целодневна организация на учебния процес за всички класове. Директор на ОУ Бойчо Русев е Анелия Буюклиева.