За контакти

село Преславен

Основно училище „Бойчо Русев“
Директор: Анелия Буюклиева
Телефон 0876 28 14 40
Електронна поща info-2400143@edu.mon.bg