Документи

Правилник за дейността на ОУ”Бойчо Русев” за учебната 2023-2024 година

Правилник за дейността на ОУ “Бойчо Русев” – втора част

Стратегия за развитие на ОУ”Бойчо Русев” 2023-2028г.

Стратегия – втора част

Стратегия за развитие на ОУ”Бойчо Русев” 2021-2025 година

https://oupreslaven.com/wp-content/uploads/2019/10/УУП-1-7.pdf